Πολιτική Απορρήτου – Privacy Policy

(A) GREEK
(B) ENGLISH

(A) GREEK

Ποιοι είμαστε

Είμαστε οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τον ιστότοπο στη διεύθυνση http://www.simcom.gr.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Σχόλια

Σχόλια δεν επιτρέπονται.

Πολυμέσα

Ανέβασμα (upload) πολυμέσων δεν επιτρέπεται.

Φόρμες επικοινωνίας

Οι φόρμες επικοινωνίας αυτού του ιστότοπου, δεν αποθηκεύουν κανένα δεδομένο.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να λειτουργήσει καλύτερα. Όποιοι επισκέπτες δεν θέλουν cookies να αποθηκεύονται στον υπολογιστή τους, μπορούν να ρυθμίσουν τον πλοηγό τους να μην δέχεται cookies από αυτόν τον ιστότοπο.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Κάποια άρθρα μπορεί να περιέχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα, κλπ) από κάποιον άλλο ιστότοπο. Το ενσωματωμένο αυτό περιεχόμενο λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργεί και όταν επισκέπτεστε τον άλλο ιστότοπο.

Ο ιστότοπος από τον οποίο τραβάτε το περιεχόμενο που ενσωματώνετε, μπορεί να συλλέγει πληροφορίες για εσάς και να παρακολουθεί την αλληλεπίδρασή σας με το περιεχόμενο, αν έχετε κάποιο λογαριασμό στον ιστότοπο αυτό και είστε συνδεμένοι.

Στατιστικά στοιχεία

Δεν χρησιμοποιούμε κάποιο εξειδικευμένο πρόγραμμα ή υπηρεσία συλλογής στατιστικών στοιχείων πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

(B) ENGLISH

Who we are

We are the people responsible for the website at the address http://www.simcom.gr.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

Comments are not allowed.

Media

Media upload is not allowed.

Contact forms

Contact forms of this website do not save any data.

Cookies

This website uses cookies to operate in a better way. Any visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies from this website.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

This website does not use any analytics program or service.